‘Samsun Turizm Master Planı’nın detayları belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile lansmanı yapılan Samsun Turizm Master Planı ile temelde 14 proje, 7 stratejik hedef ve 50 politika ile turizm potansiyeli geliştirilmesi hedefleniyor. Plan ile 4 yılda yerli turist sayısının yüzde 220, yabancı turist sayısının da yüzde 381 oranında artırılması hedefleniyor.

Samsun Turizm Master Planı (2024-2028) lansmanı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılım ile dün yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Kapadokya Üniversitesi ile iş birliğinde hazırlanan Samsun Turizm Master Planı’nın detaylarını Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan tarafından açıklandı.

Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, “2019’da dünya turizmi zirveye ulaşmıştı. 1 trilyon 500 milyar dolarlık bir gelir ve 1 milyar 500 milyon kişilik bir insan hareketliliği vardı. Pandemi ile birlikte düşüş oldu ve dünya turizmi kendini toparlamaya çalışıyor. Türkiye dünya turizminden daha hızlı hareket etti. 2020’deki düşüş Türkiye’de de yansıma buldu. Türkiye’de hem ziyaretçi sayısında hem de gelirinde dramatik bir düşüş olurken, dünya ortalamasının üzerinde bir çıkış yakalayarak Türkiye kayıplarını çok çabuk telafi etti. TGA’nın çabaları, Sürdürülebilir Turizm Programı ve stratejilerle birlikte çabucak telafi edilebilir hale geldik. 2023 yılında ulaştığımız rakamlar 56,7 milyon ziyaretçi sayısı ve 54,3 milyar dolar da turizm geliri hedeflerine ulaştık. Türkiye 2024 yılı için ortaya koyduğu 60 milyar dolar hedefinden başka 2028’de de 100 milyar dolarlık ziyaretçi gelirlerini hedeflemiş durumda” dedi.

“Samsun Turizm Master Planı 14 proje, 50 politika, 7 stratejik hedeften oluşuyor”

Turizm Master Planının ana hatlarından ve nasıl oluştuğundan bahseden Prof. Dr. Gülcan, “Samsun Turizm Master Planı 3 farklı arama konferansı ile başladı. Paydaş buluşmaları ile devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 12. Kalkınma Planı ve Türkiye Turizm Ana Planı’na uygun 7 hedef ve amaç belirlendi. 14 öncelikli alan, 50 adet uygulanabilir ve ölçülebilir politika ve bunların bileşkesi olarak da 14 adet proje üretildi. İlk arama konferansı 92 katılımcı Samsun’da yapıldı. Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi arasında güçlü bir iş birliği gerçekleşti. Samsun Valiliği tarafından 2 tematik çalıştay yapıldı. Bunlar Deniz Turizmi Çalıştayı ve Spor Turizmi Çalıştayı temasıyla yapıldı. GZFT analizi, değer zinciri analizi, sürdürülebilirlik, rekabet, markalaşma ve ilin risk yönetimi analizleri ortaya konuldu. Analiz sonuçlarına göre Samsun Turizm Sürdürülebilir Büyüme Modelinde gelir odaklı bir model ortaya konuldu. Sürdürülebilir, rekabetçi, turizm geliri sızıntısını azaltan, yerel kalkınma ve istihdam odaklı bir yaklaşım belirlendi. Yönetim kısmında Samsun turizm yönetiminde güçlü bir destinasyon yönetim örgütü ihtiyacı ortaya çıktı. Rotalar belirlendi. Hikayelere dayalı rotalar ve etkileşimli turizm yöntemi belirlendi. Tanıtımda sosyal medyanın etkisini, marka değerini arttıracak ve hedef pazar odaklı bir strateji ortaya kondu. Turizm gelişmesinde altyapı olan konaklama, ulaşım, yeme-içme ve bazı yatırımlarda da geliştirme yapılması kararı verildi” diye konuştu.

“Yerli turist sayısının yüzde 220, yabancı turist sayısının da yüzde 381 oranında artmasını hedefliyoruz”

Hedeflenen proje ve politikaların uygulanması ile birlikte Samsun’un turizm gelirlerinde ve turist sayılarında artış yaşanacağının altını çizen Gülcan, “7 adet stratejik hedef belirlendi. Yerli ziyaretçi sayısında Samsun’da ciddi bir artış öngörüyoruz. Hedefimiz yerli ziyaretçi sayısını 1 milyon 905 bin kişi seviyesine çıkarmak. Bu çerçevede 2028 yılında Samsun’u ziyaret eden yerli turist sayısının 2023 yılına göre yaklaşık yüzde 220 oranında arttırılması hedeflendi. Samsun’un yabancı ziyaretçi sayısına baktığımızda 2023 yılındaki 47 bin yabancı turist sayısına göre yüzde 381 oranında bir artış hedeflendi. Ortalama kalış süresindeki 2028 yılındaki hedef 1,67’dir. Turizm gelirlerinde ortaya konulan politika ve projelerin devreye girmesiyle yerli turistlerde artışın yüzde 282,5 seviyesine çıkartılarak 306,4 milyon ABD dolarına ulaşmak hedefleniyor. Yabancı turist gelirlerini arttırma hedefinde ise politika ve projelerin devreye girmesiyle yüzde 469 seviyesinde artarak 53,6 milyon dolar seviyesine ulaşılması hedeflendi. Bu 4 ana stratejik hedeften başka Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaya konulan master planda rekabetçiliği ve sürdürebilirliği arttıracak, ziyaretçi hareketliliğini il sathına yayacak ve turizmde dijital entegrasyonu sağlayacak hedefler ortaya kondu” şeklinde konuştu.

Master planda 14 proje

Projeler ve hedefleri hakkında detayları paylaşan Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, “Plan ile birlikte 14 adet proje üretildi. Bu projeler 50 plan ve 14 öncelikli alanı matrix ile birleştirerek elde ettiğimiz sonuçtur. 1’incisi Samsun’un somut ve somut olmayan kültürel mirası ile endüstriyel mirasını ele alan ‘Miras Samsun Projesi’dir. Bu proje ile ATAFEST19 ile Samsun’da 1 hafta süreli Atatürk’ün hatırasını yansıtan kent içi ve kent kırsalındaki somut ve somut olmayan unsurlarını değerlendiren, temaya uygun farklı ekinliklerle zenginleşen bir festivalin oluşturulması ve bu kapsamda mevcut Kurtuluş Yolu rotasının Ankara’ya kadar uzatarak canlandırılması, Kültür Yolu Festivali’nin Haziran ayında düzenlenmesi, Amisos Tepesi’ndeki mezar alanların ziyarete açılması ve alan rehabilitasyon çalışmalarının yapılması ile arkeolojik alanlarda rehabilitasyon ve kazı etkinliklerini artırılması yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“TanıtYönet Projesi”

Gülcan diğer projeler hakkında şunları söyledi:

“TanıtYönet Projesi’nde Samsun’da paydaş katılımlı bir destinasyon yönetim organizasyonunun oluşturulması, ‘Batmayan Güneşin Doğduğu Şehir’ mottosunun şehir tanıtımında kullanılması ile kentte farklı turizm türlerine hizmet edecek 3, 5 ve 10 günlük paketlerin oluşturulması yer alıyor. ‘Spor Samsun Projesi’nde Türkiye’nin en güçlü spor altyapısına sahip olan Samsun’un bu altyapısını turizm amaçlı geliştirmeyi hedeflemekte. Bu kapsamda sahil spor etkinliklerinde markalar oluşturulması, tenis alanlarının geliştirilmesi ve ilin tenisle anılır hale getirilmesi, Karadeniz Yat Rallisi’nin yeniden hayata geçirilmesi, rotada yer alan kentlerle iş birliği yapılması ile Kunduz Ormanları Milli Takımlar Eğitim Kampı’nın yurt içi ve dışından farklı futbol kulüplerinin ziyaretine konu olması yer alıyor.”

“Atafest19 Projesi”

“Atafest19 Projesi’ ile Samsun’un şehir marka kimliğini güçlendirecek, ilerleyen dönemde yabancı ziyaretçiler için de cazibe değeri oluşturacak ve farklı destinasyonlarla güçlü iletişim ve iş birliği imkanı vererek ilde geceleme ve harcama rakamlarını etkileyecek Cumhuriyetin kuruluşu temalı markalaşacak bir etkinlik geliştirmeyi hedeflemektedir. Bandırma adlı sembolik bir geminin öncülük yaptığı bir deniz filosu ile karadan da farklı araçlarla seyahate eşliği içeren, İstanbul çıkışlı ve 19 Mayıs tarihinde Samsun varışlı bir yolculuk ve şehirde yaklaşık 1 hafta sürecek etkinliğin organize edilmesi planlanıyor.”

“EkotruizmSamsun Projesi”

“EkotruizmSamsun Projesi’ ile Samsun’un ekoturizm açısından zengin olan yaylalarını, kırsal yaşamı ve sulak alanları gibi doğal cazibelerini sürdürülebilir ilkelere dayalı olarak il turizminde etkin olarak kullanacaktır. Bu kapsamda organik tarımın yapıldığı Sürmeli Köyü’nün UNWTO’nun (Dünya Turizm Örgütü) ‘En İyi Turizm Köyü’ statüsüne başvuru sürecinin hazırlıklarının başlatılması ile Samsun’da yeni ekoturizm merkezlerinin ilan edilmesi ve bu amaçla Miliç Irmağı çevresi, Kocadağ Yaylası Kamp ve Mesire Alanı, Akdağ-Ladik Gölü çevresi, Nebiyan ve Salıpazarı yöresi (Çağlayanlar güzergahı) seçeneklerinin değerlendirilmesi ve bu alanlarda ekoturizm etkinliklerinin geliştirilmesi yer alıyor.”

“MaceraSamsun Projesi”

“Macera Samsun Projesi’ ile Samsun ulusal ve uluslararası düzeyde yerli ve yabancı turistler için macera rekreasyonlarında marka bir destinasyon haline gelecektir. Bu kapsamda Terme İlçesi’nde Amazon Tematik Parkı’nın oluşturulması ayrıca sahildeki Amazonlar Köyü’nün işletme anlayışının ve sergi konseptinin yeniden ele alınarak sahildeki Terme Amazon Tematik Parkı’na etkili yönlendirme yapmasının sağlanması, İlde açık alan macera rekreasyonlarının ilin önemli ürünleri olarak konumlaması, Vezirköprü başta olmak üzere ilin doğal cazibelerini değerlendirecek marka etkinlik firmalarıyla organizasyonlar yapılması ile macera etkinlik takviminin diğer etkinlikler dikkate alınarak planlanası yer alıyor.”

“TurizmLüks Projesi”

“TurizmLüks Projesi’ ile Samsun’un ulusal ve uluslararası lüks segmentteki turistleri destinasyona daha fazla çekecek, destinasyondaki harcamaları artıracak ve bu sayede il turizm gelirlerini en yüksek seviyeye çıkaracaktır. Bu kapsamda DELTA55 Projesi kapsamında Kızılırmak Deltası içinde glamping alanlarının ölçeklendirilerek belirlenmesi ve ayrıca ilin doğa ve kültürle buluşan çekici noktalarında glamping alanlarının oluşturulması, kuratörler ve tasarımcılar desteğiyle nitelikli hediyelik eşya envanterinin geliştirilmesi (Amisos hazineleri, Amazonlar, Atatürk, kenevir gibi), lüks oteller için yatırım alanların belirlenerek kent içi butik otellerin sayısının artırılması ile lüks turizme hitap eden Beach Kulüplerin oluşturulması projede yer alıyor.”

“GastroSamsun Projesi”

“GastroSamsun Projesi’ ile Samsun’un büyük potansiyel sunan gastronomi varlığını turizmde öne çıkaracak, geleneksel mutfağının ve tariflerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak ve il turizm gelirleri içinde gastronominin payını yükseltecektir. Bu kapsamda projede ‘UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında dahil olmak hedefiyle, Samsun’un öncelikle ulusal gastronomi şehirleri arasında yer alması, yerel gastronomi ürünlerinde take away uygulamalarının geliştirilmesi, geniş yenilebilir ot envanterinin gastronomide değerlendirilmesi ile geniş manda popülasyonundan gastronomide yararlanılması yer alıyor.”

“SamsunPort Projesi”

“SamsunPort Projesi’ ile Samsun Karadeniz Bölgesi’nde yerli ve yabancı rakip destinasyonlara göre kurvaziyer turizminde kısa sürede üstün duruma geçecektir. Bu proje kapsamında en az 2 adet geminin yanaşabileceği liman inşası, kurvaziyer limanında yiyecek içecek, alışveriş, oto kiralama gibi ihtiyaçları karşılayacak işletme ve rekreasyon alanlarının inşa edilmesi ile porttan şehre uzanan alanın düzenlenmesinin yapılması yer alıyor.”

“Sağlık Turizmi Projesi”

“Sağlık Turizmi Projesi’ ile Samsun’u büyük potansiyel sunan sağlık turizmini öne çıkaracak, sadece Karadeniz Bölgesi’nde değil Türkiye çapında bir sağlık destinasyonu haline gelerek il turizm gelirleri içinde sağlık turizminin payını yükseltecektir. Bu projeyle medikal turizm ağırlıklı sağlık turizminin geliştirilmesi ve ürün tutundurmasında seyahat acenteleri etkililiğinin artırılması, Samsun’un termal turizm alanında önemli bir potansiyeli olan Havza ilçesinin ilin Karadeniz Bölgesi’nin termal turizm merkezi olarak konumlanması ile sağlık turizmi katılımcıları ve refakatçileri için 3, 5 ve 10 günlük tatil paketleri hazırlanması yer alıyor.”

“SamsunBeach Projesi”

“SamsunBeach Projesi’ ile Samsun büyük potansiyel sunan kıyı turizmini öne çıkaracak, ildeki yaşam kalitesi artıracak ve il turizm gelirleri içinde kıyıların payını yükseltecektir. Projede Samsun Plaj Sporları Festivali’nin fizibilite çalışmasının yapılarak söz konusu festivalin mümkün olan durumlarda uluslararası takvimde yer alabilmesi için ilgili ulusal ve uluslararası federasyonlarla görüşülmesi, halk plajlarında iyileştirmeler yapılması ile lüks turizme hitap eden beach kulüplerin oluşturulması yer alıyor.”

“SmartKent Projesi”

“SmartKent Projesi’ ile Samsun’u Karadeniz Bölgesi’nde yerli ve yabancı rakip destinasyonlara göre üstün duruma geçirerek, kent halkı ve turistlerin yaşamını kolaylaştıracak ve seyahat kısıtı olan bireyler için de Samsun erişilebilir bir destinasyon haline gelecektir. Projeyle birlikte geliştirilecek SMARTSAMSUN kent kartı ile ödeme kolaylıkları (müze, toplu taşım, taksiler, restoranlar, diğer harcamalar gibi) sağlanması ve Avrupa Akıllı Turizm Başkenti olabilecek altyapının geliştirilmesi hedefleniyor.”

“ŞehriniTanı Projesi”

“ŞehriniTanı Projesi’ ile Samsun’un yerel halkının yüksek turizm bilinci ve turizme etkin katılımını sağlayacak, turizmdeki girişimcilik kültürünü geliştirecek ve turizm farkındalığı yüksek bir toplum oluşturacaktır. Projeyle Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Samsun’u Keşfet, Şehrini Fark Et’ projesinin kapsamının genişletilmesi ve gençlerin turizm kariyeri yapma istekliliğini artırılacak modüller eklenmesi hedefleniyor.”

“Delta55 Projesi”

“Delta55 Projesi’ ile Samsun mevcut Kızılırmak Delta’sının koruma ve turizm amaçlı kullanma dengesini sürdürülebilir biçimde sağlayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artıracak ve Türkiye’nin diğer sulak korunma statüsünün gelişmesinde ilk örnek olacaktır. Proje kapsamında Kızılırmak Deltası’nın kapsayan alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ve üst ölçekli alan yönetimi olan Kızılırmak Deltası Alan Başkanlığı’nın yasalaşması, alanda yenileyici (rejeneratif) turizm uygulamalarının geliştirilmesi ve UNESCO geçici miras listesindeki alanın UNESCO kalıcı listeye Türkiye’nin ilk ve tek doğal miras statüsünde girmesi hedefleniyor.”

Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, sunumunun sonunda “Tüm bu 14 proje ve 50 politika ile beraber Samsun’un sürdürebilir büyüme modeline göre etkili bir yönetim, etkili bir tanıtım, güçlü bir altyapı geliştirme ve cazip ürünlerle geliştirme ile stratejik amaç olan 7 ana hedefi hedefleyeceğiz ve öncelikle gelir artışı sağlanacaktır” dedi.

Başkan Mustafa Demir: “Samsun Turizm Master Planı ile tüm alanlarda 4 katlık gelişme öngörülüyor”

Samsun Turizm Master Planı hakkında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise “Bu çalışmalar sayesinde Samsun bundan sonra tüm alanlarda ürettiği değerlerini, imkan ve kabiliyetlerini nereye yönlendireceğini önümüze koydu. Planı izlerken planı oluşturacak altyapı yatırımlarına ciddi anlamda yönelmişiz. Yine de bir master planı bir alanda yürümeyi, gelişmeyi çok verimli hale getiren özelliğini bir kez daha gördük. 5 yıl önce belediyede göreve gelince ulaşım master planına odaklanmıştık. Ciddi bir otopark ve trafik problemleri vardı. Turizm noktası da önceliklerimiz arasındaydı. Şimdi Samsun Turizm Master planı ile ilimiz turizm açısından 2028’de 4 katlık bir gelişmeyi öngörüyor. Samsun’da kırsal altyapı tamamlandı. Turizme destek olacak projeler büyük çapta inşa ediliyor. Yeni projeler de devam ediyor. İnşallah planımız Samsun’un turizm potansiyelinin gelişmesi ve gelirinin artmasında Türkiye’ye ve dünyaya örnek olur” açıklamasında bulundu. – SAMSUN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x